[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
sbatc.org
ผู้อำนวยการ

นางสาวจำปา พิมพ์มาตย์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
สิงห์บุรี
ทำเนียบบุคลากร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
หลักสูตรที่เปิดสอน
ประเภทพาณิชยกรรม

 สาขาคอมพิวเตอร์
 หลักสูตร  สาขา การบัญชี
 หลักสูตร  สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คลินิกบัญชีและภาษีอากร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 15 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ทำเนียบบุคลากร 

  

ชื่อ : ดร.พิชิต ตั้งพานิชวงศ์
ตำแหน่ง : ผอ.บริหารธุรกิจสิงห์บุรี
หน้าที่หลัก : ผุ้บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ : story2599@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 036573488

ชื่อ : นางสาวจำปา พิมมาตย์
ตำแหน่ง : ผอ.พณิชยการสิงห์บุรี
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 036511907

ชื่อ : นางหลีเกียง ตั้งพานิชวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : บริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวิภา คงหาญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : บริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ สระสม
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวหทัยนันท์ แขวงไพรวัลย์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ภาระงานสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุรัตนาวดี ดีภา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวแพรวพรรณ ยาโตประมา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกานต์ระวี ผิวทวี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปรีญาภรณ์ เสี่ยมแหลม
ตำแหน่ง : เจ้านหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก : ธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอำนวย นำนาค
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนงลักษณ์ ตั้งพานิชวงศ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พันโทสุขสันต์ ตั้งพานิชวงศ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศิริพร รุ่งเจริญ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนุชจรีย์ แพรสี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพงศ์พัฒน์ ป้อมเมือง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสืบสิทธิ์ สืบวงศ์คล้าย
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกิคติมา วังคีรี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวรวุฒิ ตั้งประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกฤษ เกตุศร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก : ภาระการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายวิชาการ
6 : อาจารย์พิเศษ
7 : ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
http://www.sbatc.org/
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี ๖๐๑ ถนนธรรมโชติ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี